Kalendarz piwnych wydarzeń

  0
  1095

  Lipiec 2018

  nieponwtśrczwptsob
  1
  • Browar Palatum w Marynce
  • Premiera WRCLW Barley Wine Porto & Bourbon Double B.A. 2017
  2
  3
  4
  5
  6
  • Premiera Old Style Saison z Browaru Szpicbródka
  • Premiera Werbeer - Cuda Na Kiju | 6 Lipca
  • Urodziny Browaru Karuzela w Piwnej Sprawie
  • BIBA U GZUBA - Witamy powrót lata!
  • Premiera Śmiała Kooperacja American Witbier z kwiatem jaśminu
  • Panel piwny - Rockmill World
  7
  • Kranoprzejęcie Deck&Donohue
  • Kranoprzejęcie Kontratakuje vol2!
  • Pracownia Piwa w Beerhub!
  • Premiera! Chmiel w dobrej pszenicy czyli Wylegitymuj Policjanta
  • Premiera Czarnego Piotrusia z Browaru Łańcut
  • Ziemia Obiecana Przejmuje Krany I Wspólne Warzenie Piwa
  • Krano-przejęcie przez browar Pivovsky w The Rollin' Barrel!
  8
  9
  10
  11
  12
  • To Øl Tap Takeover & Meet the Jens!
  13
  • Otwarcie Kufle i Kapsle Powiśle
  • 22 urodziny Gorączki Złota
  14
  • Poznańska Piwna Mila #3
  15
  • Święto Starych Bielan - Stan Umysłu i Browar Karuzela
  16
  17
  18
  19
  20
  • Hoppy Beaver w Białej Małpie
  • Jeże odwiedzają Łódź!
  • Poznańskie Kranoprzegięcie w Piwnej Stopie
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  • Street Beer Festiwal - Edycja Specjalna na urodzinach Łodzi.
  28
  • Street Beer Festiwal - Edycja Specjalna na urodzinach Łodzi.
  • PINTA & 8Wired Party!
  29
  • PINTA & 8Wired Party!
  30
  31
  Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.