Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Pierwsze Wieści Tygodnia w 2021 r. przyniosły niewielką liczbę nowości. Zastanawiałem się wręcz, czy nie odpuścić dzisiejszego podsumowania i poczekać na kolejny tydzień. Nie lubię jednak tworzyć sobie zaległości, więc koniec końców spisałem to, co udało mi się w ostatnich dniach pospisywać.

Reklama

(29.12-02.01.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 6 piw

Reklama