Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Tym razem w zestawieniu pojawiło się sporo różnej maści kooperacji. Są polskie akcenty w postaci naszych rodzimych odmian chmielu, nie zabrakło też piw leżakowych w beczkach. Jest w czym wybierać :).

Reklama

(07.-13.02.2023 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 19 piw

Reklama