Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Przygotowując się do dzisiejszego zestawienia, miałem wrażenie, że praktycznie żadna nowość w ciągu ostatniego tygodnia się nie pojawiła. I faktycznie, ciężko mówić o zatrzęsieniu nowości, ale jednak coś tam w ostatnich dniach zadebiutowało :).

Reklama

(01.-06.02.2023 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 12 piw

Reklama