Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Hazy IPA to styl, który całkowicie zdominował polskie kraftowe nowości. Oprócz niego mamy też pojedyncze ciemne piwa, są też jakieś kwasy. Tym razem zabrakło mocniejszych stylów, nie ma też „barrel ejdży”.

Reklama

(21.-28.02.2023 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 13 piw

Reklama