Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Z wielu względów przez ostatni tydzień nie miałem czasu zajmować się portalem, stąd też nie pojawiło się ostatnio zbyt wiele nowych treści. Starałem się jednak wychwycić jak największą liczbę nowości, a tych w związku z trwającym Warszawskim Festiwalem Piwa pojawiło się naprawdę duuuużo. Pewnie nie wszystkie wypisałem, ale chyba większość z nich znajdziecie poniiżej.

Reklama

(20.-26.03.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 53 piwa

Reklama