Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

W dzisiejszych, nieco opóźnionych Wieściach Tygodnia mamy sporo „ipek”, w tym modne ostatnio micro IPA. Nie zabrakło też owocowych sourków. Najciekawiej zapowiada się jednak nowość od Browaru Zamkowego Cieszyn – wild ale.

Reklama

(21.-29.08.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 25 piw

Reklama