10866126_785799144849780_897255975262389794_oRozpoczęło się przyjmowanie piw do V Szczecińskiego Konkursu Piw Domowych. Piwowarzy zmagać się będą z 4 kategoriami: Imperial Stout, Tripel IPA, Hopless IPA oraz Lager Wiedeński. Piwa w stylach konkursowych przyjmowane będą do 11 marca br.

Szczeciński Konkurs Piw Domowych organizowany jest już po raz piąty. Laureatami ubiegłorocznej edycji zostali: Tomasz Biskup w kategorii piwa czekoladowego, Robert Gumieniak w kategorii koźlaka wędzonego, Jacek Stachowski w kategorii piwa dyniowego oraz Grzegorz Durtan w kategorii żytniego IPA.

Reklama

Przesyłki należy kierować na poniższy adres:
Arkadiusz Lewicki
ul. Zawadzkiego 52/106
71-246 Szczecin

Finał konkursu odbędzie się 20 marca 2016.

Dokumenty związane z konkursem:
regulamin (kliknij, aby zobaczyć)
formularz zgłoszeniowy (kliknij, aby zobaczyć).

Reklama
Poprzedni artykuł#45: Wąsosz/Setka – Viking Pils
Następny artykułWieści mijającego tygodnia #3
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.