fot. Browar Czarna Owca/Facebook

Browar Czarna Owca z Semlina na Kociewiu zdecydował się na zawieszenie do odwołania swojej działalności operacyjnej.

Aktualnie firma zaprzestała warzenia i będzie wyprzedawała swoje zapasy – w piwa Czarnej Owcy można zaopatrywać się m.in. w przybrowarnianym sklepiku, który jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00.

Mam nadzieję, że chłopaki z Semlina jak najszybciej wznowią produkcję.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś – zachęcam do polubienia mojego profilu na Facebooku:

  Polub Chmielnik Jakubowy na Facebooku

Poprzedni artykuł#787: Łańcut – ALEKKO
Następny artykułPowstało Stowarzyszenie Wolny Kraft
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.