Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

W sobotę doszło mi niespodziewane, pilne zlecenie i nie wyrobiłem się z cotygodniowym wpisem z cyklu Wieści Tygodnia. Niezwłocznie nadrabiam tę zaległość – w dzisiejszym zestawieniu znajdziecie m.in. ostatnie cztery soury sygnowane przez PINTĘ literami greckiego alfabetu. Premiery zeszłego tygodnia zostały zdominowane ponadto przez różnej maści „ipy”.

Reklama

(03.-11.07.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 21 piw

Reklama