Na fejsbukowym profilu Nowego Browaru Szczecin, który znajduje się przy ul. Partyzantów, kilka dni temu pojawił się ciekawy wpis wraz ze zdjęciem, na którym uwieczniono wizytę ekipy z Bierhalle we wspomnianym wyżej szczecińskim browarze restauracyjnym. Enigmatyczny komentarz dodany do zdjęcia sugeruje, że chłopaki z Bierhalle myślą nad otwarciem w Szczecinie lokalu pod ich marką.

bierhalle

Reklama

Czy zostały poczynione jakieś konkrety – tego nie wiem, ale muszę przyznać, że nie obraziłbym się, gdyby w Szczecinie powstało nowe tego typu miejsce. Szczególnie że mogłoby ono korzystać z doświadczeń lokali otwartych w innych miastach Polski. W ubiegłym roku miałem okazję być na chwilę w jednej z warszawskich knajp pod szyldem Bierhalle, gdzie piłem Altbiera, który mi zresztą smakował.

Bierhalle to swoista sieć restauracji zlokalizowanych w kilku miastach Polski: w Warszawie (4 lokale), Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Piwne menu oparte jest na tradycyjnych niemieckich stylach – jak np. pils, weizen, koźlak, czy wspomniany wyżej altbier.

Jeśli pojawią się w tym temacie kolejne informacje – na pewno o tym napiszę.

Reklama
Poprzedni artykuł#37: Kormoran – Imperium Prunum
Następny artykuł#38: Pracownia Piwa – Dżok
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.