Słodownia Viking Malt organizuje konkurs

0
0

Piwowarzy z browarów rzemieślniczych, piwowarzy domowi oraz blogerzy piwni wezmą udział w pierwszej edycji organizowanego przez słodownię Viking Malt ze Strzegomia konkursu Viking Brewmaster Challenge 2017. Zespołowa rywalizacja będzie polegała na uwarzeniu piwa w określonym stylu.

Konkurs odbędzie się 30 września. Organizatorzy wybrali już 12 osób, jednak chętni mogą się jeszcze zgłosić – wystarczy przesłać filmik z uzasadnieniem, dlaczego jego autor powinien zostać wybrany przez jury :).

Zgłoszenia należy wysłać do 15 września na adres mailowy: vikingmaltpl@gmail.com.

Finał, polegający na ocenie uwarzonych piw i gali wręczenia nagród, odbędzie się 4 listopada 2017 r. w Warszawie.

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1433036470117765/

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykuł#268: Bojanowo – Bojan Fajrant
Następny artykuł#269: Piekarnia Piwa/Piwowar – Ścięta Głowa

Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodzo­nym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.