Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Sorry, że tak późno, ale cały dzień obserwuję to, co dzieje się w kwestii Ukrainy. Niemniej udało mi się spiąć i spisać, to co w mijającym tygodniu zostało wypuszczono na rynek. Pewnie sporo ominąłem, bo nie do końca śledziłem ostatnio internety.

Reklama

(22-26.02.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 16 piw

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś – zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku:

  Polub Chmielnik Jakubowy na Facebooku

Reklama