forvn2ijMiędzynarodowy Dzień Stoutu, znany również pod angielską wersją nazwy: International Stout Day, obchodzony jest co roku w pierwszy czwartek listopada. Jest to inicjatywa zapoczątkowana w USA, która obecnie coraz bardziej zakorzenia się w państwach Starego Kontynentu. Jest to świetna okazja do promocji “czarnej” strony piwnej rewolucji, której integralną częścią są przecież te ciemne, palone piwa, których zróżnicowanie jest naprawdę ogromne. W tym roku Międzynarodowy Dzień Stoutu obchodzony jest 3 listopada. 

W tym dniu w wielu lokalach z dobrym piwem odbędą się okolicznościowe imprezy, a nalewaki zdominowane zostaną przez stouty. U mnie na blogu zaś, w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Stoutu, mam zamiar opublikować 3 recenzje różnych stoutów – dziś, jutro i pojutrze. Pierwszą, tzn. dzisiejszą recenzję zapowiedziałem już wczoraj na moim Instagramie – jeśli ktoś obserwuje mój profil, to to wie już, co to będzie dzisiaj za piwo :). 

Podzielcie się w komentarzach, czym Wy zamierzacie świętować International Stout Day :). 

Poprzedni artykułWieści mijającego tygodnia #36
Następny artykuł#150: St.Peter’s – Cream Stout
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.