Co tydzień w sobo­tę publi­kuję na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk mam zamiar kłaść na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, nowy­ch bro­wa­rach, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Reklama

To już przedostatnie w 2017 r. Wieści Tygodnia. Mimo przedświątecznej gorączki browary przyszykowały dla nas naprawdę sporo ciekawych propozycji. Trzy browary – Rymanów Zdrój, Rzeka Piwa oraz Wokanda – pojawiają się u mnie po raz pierwszy.

(17.12–23.12.2017 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 20 piw

Zapowiedzi nowych piw:

  • Fiodor z Browaru Trzech Kumpli – russian imperial stout (premiera: wiosna 2018)

Łącznie: 1 piwo

Reklama