Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Kończący się dzisiaj Warszawski Festiwal Piwa do główne piwne wydarzenie tego roku. Browary dobrze się do niego przygotowały przywożąc do Warszawy całą masę ciekawych piw. Zdaję sobie sprawę, że to tylko część z premier, ale do tych udało mi się dotrzeć. Niestety, fejsik nie wyświetla mi wszystkich wpisów z nowościami i znaczną część musiałem odszukać ręcznie :/.

Reklama

(06.-09.10.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 35 piw

Reklama