AleBrowar oficjalnie warzy już w Lęborku – wczoraj (tj. 21 kwietnia) odbyło się oficjalne otwarcie nowo powstałego browaru. Kilkuminutową relację z tego wydarzenia można obejrzeć na alebrowarowym kanale na Youtube :). 

Czekamy teraz na pomysły, których w Gościszewie zrealizować się nie dało :). No i mam cichą nadzieję, że Michał Saks będzie miał możliwość rozwinięcia swojej drugiej pasji, czyli miodosytnictwa.

Poprzedni artykułWieści mijającego tygodnia #61
Następny artykuł#223: Gryf/Brokreacja – Cup Cake
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.