Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: kuba@chmielnik-jakubowy.pl.

Trwają Poznańskie Targi Piwne. Ostatni tydzień był dla mnie dość intensywny, dlatego też udało mi się wynotować tylko te nowości, które wymieniam poniżej. I tak trochę tego jest :). Zachęcam do podsyłania mi informacji na temat premier – wtedy na pewno o nich wspomnę!

(13.–16.11.2019 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 16 piw