Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Końcówka roku obfituje w różne wydarzenia – w tym całym przedświątecznym „szale” pojawiło się nieco piwnych nowości. Nie odnotowałem ich jakoś szczególnie dużo, ale coś tam jednak poniżej wymieniłem ;).

Reklama

(15.–21.12.2019 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 12 piw

Reklama