Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Tym razem udało się ogarnąć podsumowanie tygodnia punktualnie :). Nie odnotowałem zbyt wielu nowości – jest ich 15 i głównie są to „ipy” oraz piwa typu pastry ale.

Reklama

(24.-28.08.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 15 piw

Reklama