Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Tzw. lockdown mocno dotyka gastronomię i odciska swoje piętno na branży piwnej. Multitapy i lokale szukają różnych sposobów na przetrwanie – jak np. sprzedaż piwa przez internet, sprzedaż voucherów, czy też zbiórki crowdfundingowe. Mam nadzieję, że jak największej liczbie podmiotów uda się dzięki temu przetrwać ten trudny czas.

Reklama

(19–25.04.2020 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 14 piw

Reklama