Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Dziś nie za duża ta porcja piwnych nowości :). Mam nadzieję, że mimo wszystko większość z nich wyłapałem. Niemniej – jako, że ostatnio mam znacznie mniej czasu na przekopywanie fejsika – mam gorącą prośbę do browarów o podsyłanie mi newsów :).

Reklama

(14.-20.02.2023 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 9 piw

Reklama