office-pub

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo w kategorii „szczecińskie puby warte odwiedzenia” do Český’ego Filmu dołączy powstający obecnie lokal: The Office – Craft Beer Pub.

Reklama

Nowy lokal będzie znajdował się przy ul. Osiek na szczecińskim Starym Mieście, niedaleko Rynku Siennego. Jest to zatem „rzut kamieniem” od jednego z browarów restauracyjnych Szczecina – Browaru Rodzinnego Wyszak, mieszczącego się w budynku Ratusza Staromiejskiego.

W „The Office” początkowo piwo będzie się lało z 6 kranów, jednak (jak wszystko dobrze pójdzie) właściciele nie wykluczają dołożenia w późniejszym czasie kolejnych dwóch nalewaków. Wszystko wskazuje na to, że Český Film doczeka się konkurencji na szczecińskim rynku piwa rzemieślniczego.

Otwarcie zaplanowane jest na marzec – konkretna data nie jest na razie znana.

Aktualizacja – 19.02.2016, godz. 20:25:
Szczeciński bloger Marcin Stefaniak (Piwolog) napisał właśnie na Facebooku, że jest zaangażowany w projekt The Office. Niezła niespodzianka :).

fot. Facebook

Reklama
Poprzedni artykuł#39: Kormoran – Miodne
Następny artykułWieści mijającego tygodnia #1
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.