Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

W ten weekend mocno obrodziło imprezami. Trwają: One More Beer Festival, PINTA Party, Lotny Festiwal Piwa w Dąbrowie Górniczej, Wrocławska Feta, Solna Beer Festival oraz Kraft Fest w Niepołomicach. Tym samym browary wypuściły całą masę interesujących piw, których listę (zapewne nie wszystkich) macie poniżej.

Reklama

(31.07-06.08.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 37 piw

Reklama