Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Trwa obecnie kilka ciekawych piwnych imprez: Olsztyński Festiwal Piw Rzemieślniczych, Zalew Dobrego Piwa w Rybniku oraz Chmielaki Krasnostawskie. W Szczecinie w ramach wydarzenia Żagle 2022 funkcjonuje też strefa piw kraftowych – miałem dziś tam być, jednak póki co deszczowa pogoda skutecznie mi w tym przeszkadza, nad czym mocno ubolewam.

Reklama

(14.-20.08.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 16 piw

Reklama