social mediaLubisz być na bieżąco z nowościami na moim blogu? A może chcesz wiedzieć, czego się spodziewać w najbliższym czasie? Obserwuj moją aktywność w mediach społecznościowych – linki do praktycznie wszystkich moich profili masz w prawym górnym rogu mojej strony.

Najaktywniejszy jestem oczywiście na Facebooku – na portalu Zuckerberga oprócz informowania o nowościach na moim blogu, komentuję bieżące sprawy oraz udostępniam co ciekawsze newsy z piwnego świata. Minimalnie mniejszą aktywność wykazuję na Twitterze i Google+.

Ponadto zacząłem pisywać na mikroblogu funkcjonującym w ramach popularnego polskiego agregatora treści – portalu Wykop.pl. Posługuję się tam nickiem „von_scheisse”, którego używam już od wielu lat w różnych miejscach w internetach.

Moim najnowszym odkryciem jest jednak Instagram, do którego do tej pory z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu miałem spory dystans. Jednak portal ten idealnie sprawdza się w przypadku prowadzenia bloga – w moim przypadku trafiają tam przede wszystkim zapowiedzi najbliższych recenzji, które czekają w kolejce to publikacji. Zdjęcia zamieszczane na Instagramie są także widoczne w prawej kolumnie mojego bloga.

Zachęcam do korzystania z prywatnych wiadomości na portalach społecznościowych – sprawdzam je na bieżąco i możliwie szybko na nie odpisuję. Jest to chyba najszybszy sposób nawiązanie ze mną kontaktu.

Jeśli korzystasz z któregoś z wymienionych wyżej serwisów społecznościowych, zostaw na moim profilu lajka, szera, foloła, plusa, czy co tam jeszcze chcesz :). Będę Ci za to niezmiernie wdzięczny!

Poprzedni artykuł#72: Browar w Grodzisku Wlkp. – Bernardyńskie
Następny artykułUrsa Maior vs pseudobieszczadzkie piwa
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.