Jak donosi Polskie Radio Szczecin, radni szczecińskiej Rady Miasta podjęli decyzję ws. głośnego ostatnio tematu spożywania alkoholu na szczecińskich bulwarach. Zdecydowano, że z zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zostanie wyłączony Bulwar Gdyński (nabrzeże po stronie Łasztowni), między Mostem Długim a Trasą Zamkową.

Uchwała zakłada zalegalizowanie spożywania w tym konkretnym miejscu napojów, w których zawartość alkoholu nie przekracza 12%. Co ciekawe, nowe zapisy przeszły z przewagą jedynie jednego głosu – 11 radnych („Bezpartyjni”, radni niezrzeszeni oraz po jednym z Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej) było za, natomiast 10 radnych było przeciw. Uchwała zacznie obowiązywać 14 dniach po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Reklama

Przypomnę, że po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Samorządy jednak mogą uchwalić od tych zapisów wyjątki. I właśnie z tego prawa skorzystał właśnie Szczecin.

Reklama