Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Ostatnio dużo u mnie się dzieje, przez co nie mam czasu na ogarnianie Portalu o Piwie tak, jakbym chciał. Mam nadzieję, że w tym tygodniu sytuacja wróci już do normy i powrócą też recenzje. Na dobry początek tygodnia – łapcie listę ostatnich piwnych nowości :).

Reklama

(07.-12.12.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 21 piw

Reklama