Ministerstwo finansów opublikowało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Daje ono browarom możliwość obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Moją uwagę na tę sprawę zwrócił Dawid Siedlecki, autor bloga Browar Paragraf, za co mu dziękuję.

Reklama

Przeterminowane piwo można zniszczyć w składzie podatkowym albo w miejscu produkcji piwa, w przypadku gdy produkcja odbywa się na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Dalej w rozporządzeniu czytamy:

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) poinformowanie przez podatnika, przed dniem planowanego zniszczenia zwróconego piwa z przekroczonym
terminem przydatności do spożycia, właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze zniszczenia
tego piwa, z podaniem planowanej daty, godziny i miejsca niszczenia piwa oraz ilości piwa przeznaczonego do
zniszczenia;
2) sporządzenie przez podatnika, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia piwa, który podpisuje podatnik
oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel naczelnika urzędu celno-skarbowego, potwierdzając dane umożliwiające w szczególności ustalenie:
a) daty zniszczenia piwa,
b) przyczyny zniszczenia piwa,
c) ilości zniszczonego piwa w hektolitrach ze wskazaniem liczby stopni Plato  oddzielnie dla piwa o różnej
wartości stopni Plato,
d) sposobu zniszczenia piwa.
rozporządzenie ministra finansów.

Obniżenia akcyzy można dokonać do 31 grudnia br., jednak przeterminowane piwo powinno zostać całkowicie zniszczone do 31 lipca br.

Link do rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000098501.pdf

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś – zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku:

  Polub Chmielnik Jakubowy na Facebooku

Reklama