Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Łącznie 25 piw naliczyłem dziś wśród nowości, które dotarły do mnie w minionym tygodniu. Są to głównie różnej maści „ipy”, ale nie zabrakło też fruit ale’i i stoutów.

Reklama

(12.-18.07.2020 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 25 piw

Reklama