Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Wśród aktualnych piwnych nowości ewidentnie widać już jesień – pojawiają się mocniejsze, coraz częściej ciemne piwa. Dla miłośników letnich klimatów, pojawiło się jeszcze kilka owocowych kwasów. Mimo, że tym razem debiutów nie było zbyt wiele, jest w czym wybierać :).

Reklama

(06.-10.10.2020 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 12 piw

Reklama