Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

COVID już mi odpuścił i dochodzę już do siebie – odzyskuję też już smak i węch (do normy jeszcze trochę brakuje). Niemniej znalazłem już w sobie siłę, aby zabrać się za Wieści Tygodnia, które tym razem obejmują aż trzy ostatnie tygodnie! Nazbierała się całkiem pokaźna liczba nowości – ponad 60 :).

Reklama

(14.02-06.03.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 63 piwa

Reklama