Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Sporo stoutów, double i triple „ipki” – w tym west coasty – tak można podsumować dzisiejsze Wieści Tygodnia :). W chwilowym odwrocie są z kolei pastry soury. I dobrze ;).

Reklama

(05-11.12.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 36 piw

Reklama