Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Tydzień po Warszawskim Festiwalu Piwa był już trochę spokojniejszy pod względem piwnych nowości. Znowu nie miałem za wiele czasu, aby bacznie obserwować newsy, jednakże udało mi się wynotować 16 premierowych piw.

Reklama

(27.03-02.04.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 16 piw

Reklama