Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Przy okazji świątecznego wydania Wieści Tygodnia chciałbym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze – zdrowych, błogosławionych i owocnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Reklama

Nowych ukazało się ostatnio na rynku stosunkowo niewiele, ale są one dość mocno zróżnicowane – od lagerów, przez piwa owocowe i mocno chmielone, aż po porter bałtycki.

(12.-16.04.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 11 piw

Reklama