Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Nie licząc dzikiego imperialnego porteru z Brokreacji w dzisiejszym zestawieniu znajdziecie przede wszystkim piwa lekkie, idealne na lato.

Reklama

(12.-16.07.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 18 piw

Zapowiedzi nowych piw:

  • Lovender z kooperacji Browaru Wagabunda oraz lokali Same Krafty i Same Fusy [premiera: 22 lipca]

Łącznie: 1 piwo

Reklama