Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych protestuje przeciwko “mającym miejsce w wielu małych browarach kontrolom celno-skarbowym w zakresie wyliczenia wysokości podatku akcyzowego”. PSBR napisało w tej sprawie list otwarty skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego.

Jednoznacznym celem tych kontroli jest – według stowarzyszenia – pozbawienie kontrolowanych browarów prawa do stosowania należnego im 50-procentowego zwolnienia w podatku akcyzowym w zakresie produkcji sprzedanej do przedsiębiorców potocznie określanych browarami kontraktowymi.

PSBR zwraca uwagę, że od początku piwnej rewolucji nowofalowe browary przyniosły około dwóch tysięcy nowych miejsc pracy w całej Polsce. Tymczasem charakter kontroli wskazuje na dążenie kontrolujących do realizacji fiskalnej z góry postawionej tezy, która nie ma pokrycia ze stanem faktycznym. Ponadto wypacza się w ten sposób przepisy dyrektywy unijne, które miały na celu wsparcie najmniejszych producentów piwa i poprawę ich konkurencyjności w stosunku do koncernów. Stowarzyszenie stwierdza również, że w warunkach pandemii kontrole stanowią potężne zagrożenie dla istnienie małych browarów, prowadzonych często rodzinnie, a których głównym rynkiem zbytu są zamknięte w ramach obostrzeń lokale.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych zaapelowało do premiera o niezwłoczne wstrzymanie wszystkich kontroli skarbowo-celnych prowadzonych w małych browarach, zmierzających do zakwestionowania ich prawa do 50-procentowego zwolnienia z podatku akcyzowego oraz o podjęcie konsultacji społecznych ze środowiskiem małych browarów w celu doprowadzenia do stosownego doprecyzowania przepisów.

– Wielokrotnie deklarował Pan sympatię dla polskiego piwa rzemieślniczego, chętnie odwiedzał Pan lokale z polskim piwem rzemieślniczym, zapraszając tam gości zagranicznych, jak choćby podczas spotkania przywódców Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie we wrześniu tego roku – zwraca się do Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie.

Na koniec PSBR wyraziło nadzieję, że środowisko polskich małych browarów może liczyć na działania ze strony premiera na rzecz rzeczywistego wsparcia.

Pełny tekst listu jest dostępny na Facebooku Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś – zachęcam do polubienia mojego profilu na Facebooku:

  Polub Chmielnik Jakubowy na Facebooku