Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Jest gorąco – Polskę nawiedza właśnie fala zabójczych upałów. Jeszcze nie tak dawno w taką pogodę mielibyśmy premiery przynajmniej kilku potężnych piwnych mocarzy ;). Te czasy chyba już się skończyły, bo tym razem tygodniowe zestawienie premier zdominowały piwa lekkie i owocowe. Mnie to bardzo cieszy, a Was? 🙂

Reklama

(22.07–28.07.2018 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 23 piwa

Reklama