Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Zakończył się tegoroczny sezon festiwalowy. Browary zaczynają podsumowywać 2018 r. wypuszczając ostatnie piwa. Na pewno czeka nas jeszcze trochę ciekawostek :).

Reklama

(25.11–01.12.2018 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 19 piw

Zapowiedzi nowych piw:

Łącznie: 1 piwo

Powroty piw:

Łącznie: 4 piwa

Reklama