Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Dziś Święto Porteru Bałtyckiego – tym samym dzisiejsze Wieści Tygodnia są zdominowane przez piwa w tym stylu. Sporo tych porterowych nowości :).

Reklama

(10.-16.01.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 17 piw

Zapowiedzi nowych piwa:

  • Postojowe z Browaru Cztery Ściany – DDH hazy double IPA [w ciągu 2 tygodni]

Łącznie: 1 piwo

Reklama