Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

No i zrobiło się w pełni wiosennie, a nawet może i trochę letnio – przynajmniej pod kątem piwa. Dzisiejszy odcinek „sponsorują” owoce oraz litery: IPA oraz APA.

Reklama

(03-07.05.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 11 piw

Zapowiedzi nowych piw:

  • Stara Czacha z Browaru Piwoteka – double west coast IPA [premiera: wkrótce]

Łącznie: 1 piwo

Reklama