jankes2
Dziś piwo z browaru regionalnego, należącego do Grupy Browary Regionalne Jakubiak (BRJ) – Jankes z Browar Lwówek. O ile pamięć mnie nie myli, piwo to trafiło na polski rynek w połowie 2014 r. Jest to american pale ale, chmielone 5 odmianami chmielu – niestety obecnie producent nie wymienia ich na etykiecie.

Styl: american pale ale
Ekstrakt: 12,5%
Alk. obj.: 4,2%
IBU: b/d
Data przydatności do spożycia: 17.02.2016 r.
Kolor: Bursztynowy, lekko zmętnione.
Piana: Niezła, po dłuższej chwili redukuje się do obrączki i wysp na powierzchni.
Zapach: Karmelowy, podszyty owocami cytrusowymi. W tle wyczuwalne są także chmielowe nuty iglaste.
Smak: Na pierwszym planie, podobnie jak w zapachu karmel, dopiero drugie skrzydła grają chmiele – cytrusy, żywica. Goryczka poniżej średniej. Piwo sprawia wrażenie zbyt ciężkiego jak na APA.
Wysycenie: Jak dla mnie trochę za niskie, potęguje wrażenie cięższego niż w rzeczywistości piwa.
Jak dla mnie głównym minusem tego piwa jest to, że nie jest orzeźwiające – zbyt duża ilość użytego słodu karmelowego i melanoidynowego spowodowała, że Jankes sprawia wrażenie piwa zbyt ciężkiego, jak na styl i deklarowane parametry. Wrażenie to potęguje zbyt niskie wg mnie wysycenie.
Cena: 3,99 zł w markecie
PRZEGLĄD RECENZJI
Ocena:
60 %
Poprzedni artykuł#30: Zodiak/Olimp – Panakeja
Następny artykuł#32: Artezan & AleBrowar – Ale Cocones
Nazywam się Jakub Siusta. Jestem rodowitym poli­cza­ni­nem, pocho­dzę więc z obsza­ru, które wciąż pozo­sta­je piwną pusty­nią na mapie Polski – zarów­no pod wzglę­dem dzia­ła­ją­cy­ch bro­wa­rów i ini­cja­tyw kon­trak­to­wy­ch, jak rów­nież pod wzglę­dem cie­ka­wy­ch loka­li i wyda­rzeń oko­ło­piw­ny­ch. Dlatego na moim blogu mam zamiar posta­wić na pro­mo­cję tego wszyst­kie­go, co dzie­je się w samym Szczecinie, ale także na zachod­nio­po­mor­skiej sce­nie piw­nej.