Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

Ubiegłą sobotę spędziłem jako wystawca na targach gospodarczych, przez co nie znalazłem czasu na przygotowanie Wieści Tygodnia. Dziś nadrabiam zaległości i poniżej zamieszczam to, co udało mi się odnotować przez ostatnie dwa tygodnie.

Reklama

(31.03–13.04.2019 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 42 piwa

Reklama