Co tydzień w sobo­tę publi­kuję na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk mam zamiar kłaść na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, nowy­ch bro­wa­rach, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Dziś drugi dzień Beergoszczy, czyli piwnego festiwalu organizowanego w Bydgoszczy. W związku z tym wiele browarów przygotowało ciekawe premiery, wśród których pojawiło się sporo piw z dodatkiem owoców. Fajnie zbiegło się to z tym, że do Polski (a przynajmniej do Szczecina) w końcu zawitała wiosna, a z nią ciepłe i przyjemne dni.

Reklama

(07.05–13.05.2017 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 21 piw

Reklama