Co tydzień w sobo­tę publi­kuję na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk mam zamiar kłaść na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, nowy­ch bro­wa­rach, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

Nadal dużą popularnością wśród browarników cieszą się różnego rodzaju piwa z owocami. Browary przypomniały sobie też o wdzięcznym i typowo letnim stylu, jakim jest session IPA.

Reklama

(13.08–19.08.2017 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 22 piwa

Zapowiedzi nowych piw:

  • LAB13 z Browaru Pracownia Piwa – sour ale z kwiatami akacji (premiera: One More Beer Festival)

Łącznie: 1 piwo

Reklama