Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

W tym tygodniu wśród nowości znalazł się szeroki wachlarz piw – od klasycznych (schwarzbier i marcowe) przez ipki aż po imperialne stouty i barley wine.

Reklama

(08-14.05.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 16 piw

Reklama