Co tydzień publi­kuję dla Was na portalu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected].

W minionym tygodniu newsów na Portalu o Piwie było niewiele, ale nie oznacza to, że w krafcie nic się nie działo. Po prostu pochłonęły mnie inne obowiązki :).

Reklama

(27.06-02.07.2022 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 20 piw

Reklama