The Brewers of Europe – międzynarodowa organizacja zrzeszająca największe organizacje piwowarskie krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji – opublikowała raport zawierający szereg statystykzwiązanych z produkcją oraz spożyciem piwa w Europie. Polska, biorąc pod uwagę jedno i drugie kryterium jest w czołówce. Co ciekawego możemy jeszcze wyczytać z tej interesującej publikacji?

W 2016 r. w Polsce wyprodukowano 41 ponad mln hektolitrów piwa, z czego 37,9 mln hl skonsumowano na terenie Polski. Konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju wyniosła więc 98 litrów. Co ciekawe, pod względem produkcji jesteśmy na trzecim miejscu w Europie (wyprzedza nas jedynie Wielka Brytania oraz Niemcy), natomiast pod względem spożycia (zarówno ogółem jak i per capita) zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu czwartym. W statystyce spożycia ogółem wyprzedzają nas: Niemcy (85,5 mln hl), Brytyjczycy (43,7 mln hl) oraz Hiszpanie (38,6 mln hl). W zestawieniu per capita zamiast tych ostatnich są Austriacy. Jeśli chodzi o wartości eksportu i importu plasujemy się już na dużo dalszych pozycjach, co można odczytać tak, że Polacy piją przede wszystkim piwa produkowane w kraju.

Produkcja piwa w Polsce od sześciu lat w miarę równomiernie rośnie. Co ciekawe konsumpcja od 2012 r. utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie, z niewielką tendencją wzrostową.

Według autorów raportu w 2016 r. w Polsce działało 210 browarów (aż o 60 więcej niż w roku poprzednim!), co daje nam 12 pozycję i zatrudnienie na poziomie 10 tys. osób. Tym samym liczba ta od 2010 r., kiedy sklasyfikowane było 103 browary, podwoiła się! Dla porównania w Wielkiej Brytanii działało 2210 browarów (prawie trzy razy niż w 2010 r.), w Niemczech zaś 1408 (jedynie o 75 więcej w porównaniu do 2010 r.). Te liczby robią wrażenie, prawda? 🙂

Łącznie w Europie działa około 8500 browarów, które rocznie produkują 400 mln hl. Statystycznie, co tydzień rusza 20 nowych producentów piwa.

Zainteresowanych kompletem statystyk odsyłam do raportu opublikowanego na stronie The Brewers of Europe.