Co tydzień publi­kuję dla Was na moim blogu zesta­wie­nie piw­nych nowo­ści mija­ją­cego tygo­dnia – szcze­gólny naci­sk kładę na infor­ma­cje o nowy­ch piwa­ch na rynku, ale także cie­kawe piwne zapo­wie­dzi. Jeśli nie chce­sz, aby zabra­kło w moim coty­go­dnio­wym zesta­wie­niu jakie­goś kon­kret­nego newsa, napi­sz do mnie mejla: [email protected]

W końcu! Zapowiedziany został plan odmrożenia gastronomii. Browary powoli zaczynają się do tego przygotowywać. W minionym tygodniu dotarłem do informacji o 25 piwnych nowościach. Najciekawszą z nich wydaje mi się uwarzone przez Brokreację torfowe wee heavy z wędzoną herbatą, które było również leżakowane w beczce po whisky :).

Reklama

(25.04-01.05.2021 r.)

Nowe piwa na rynku:

Łącznie: 25 piw

Reklama